نمایش 1–30 از 32 نتیجه

فیلترهای محصولات
نمایش 60 90
انگشتر نقره با سنگ آمیتیست در دستان مدل با سنگ مشکی
بستن

انگشتر نقره چهره بنفش

۷۸۵,۰۰۰ تومان
انگشتر نقره با طراحی سیاه قلم
بستن

انگشتر نقره خوش خاطره

۶۴۵,۰۰۰ تومان
انگشتر نقره سحر با سنگ بنفش و نقره کاری های کنار انگشتر
بستن

انگشتر نقره سحر

۷۸۵,۰۰۰ تومان
انگشتر نقره با طرح اسلیمی
بستن

انگشتر نقره اسلیمی

۶۰۰,۰۰۰ تومان
انگشتر نقره برگ به صورت مکعبی
بستن

انگشتر نقره برگ

۵۷۵,۰۰۰ تومان
انگشتردو تکه با سنگ صورتی
بستن

انگشتر نقره نگاره

۷۷۵,۰۰۰ تومان
انگشتر نقره با طرح شبیه مرجان و مروارید سفید
بستن

انگشتر نقره مرجان

۶۴۵,۰۰۰ تومان
انگشتر نقره تک مروارید بزرگ صورتی
بستن

انگشتر نقره تک مروارید

۵۳۵,۰۰۰ تومان
انگشتر نقره WM با خطوط ظریف
بستن

انگشتر نقره WM

۵۸۵,۰۰۰ تومان
انگشتر نقره روبی
بستن

انگشتر نقره روبی

۴۷۵,۰۰۰ تومان۵۴۵,۰۰۰ تومان
انگشتر نقره طرح پیکان به رنگ طلایی تیره
بستن

انگشتر نقره پیکان

۷۰۰,۰۰۰ تومان
انگشتر نقره با سنگ بزرگ قهوه ای روشن رو آن
بستن

انگشتر نقره آفتاب

۶۷۵,۰۰۰ تومان
انگشتر نقره طرح رادیو نقره ای
بستن

انگشتر نقره رادیو

۶۸۵,۰۰۰ تومان
انگشتر طرح فلسی با یک مروارید سفید
بستن

انگشتر نقره فلسی

۶۴۵,۰۰۰ تومان
انگشتر نقره گلبر با طرح گل و گلبرگ و مروارید
بستن

انگشتر نقره گلبر

۲۹۰,۰۰۰ تومان
انگشتر نقره قجر به صورت تاج ظریف و سنگ سبز بزرگ تیره
بستن

انگشتر نقره قجر

۴۸۰,۰۰۰ تومان
انگشتر نقره ملیله کاری با نگین ظریف صورتی با طرح کمان
بستن

انگشتر نقره کمان

۴۴۵,۰۰۰ تومان
انگشتر نقره مربع و دایره به دو دست مدل زن
بستن

انگشتر نقره دایره

۴۷۵,۰۰۰ تومان
انگشتر نقره بی نهایت به دست مدل زن ژیار
بستن

انگشتر نقره بی نهایت

۴۳۵,۰۰۰ تومان
دو انگشتر با طرح سکه و برگ در دست مدل
بستن

انگشتر سکه قاجار و برگ

۳۳۵,۰۰۰ تومان
انگشتر نقره مربع و دایره به دو دست مدل زن
بستن

انگشتر نقره مربع

۵۵۰,۰۰۰ تومان
انگشتر نقره شمسه با دو مربع در هم و سنگ بیضی آبی
بستن

انگشتر نقره شمسه

۶۳۵,۰۰۰ تومان
انگشتر نقره یار با سنگ به شکل مارکیز ابی تیره
بستن

انگشتر نقره یار

۵۷۵,۰۰۰ تومان
انگشتر تداوم با سنگ فیروزه به دست مدل ژیار
بستن

انگشتر تداوم

۵۵۰,۰۰۰ تومان
انگشتر دایره ای با سنگ های ریز و یک سنگ صورتی تعادل
بستن

انگشتر نقره تعادل

۴۴۵,۰۰۰ تومان
مدل زیار با انگشتر کرشمه
بستن

انگشتر نقره کرشمه

۳۳۵,۰۰۰ تومان
انگشتر نقره قاصدک به شکل قاصدک کوچک
بستن

انگشتر نقره قاصدک

۳۳۵,۰۰۰ تومان
مدل زیار با حلقه طلایی مثلث با مروارید وسط آن
بستن

انگشتر نقره مثلث رهایی

۴۷۵,۰۰۰ تومان
انگشتر نقره قو با مروارید تراش نخورده باروک
بستن

انگشتر نقره قو

۶۷۵,۰۰۰ تومان
انگشتر نقره گل مروارید با سنگ مروارید باروک
بستن

انگشتر نقره گل مروارید

۸۷۵,۰۰۰ تومان