سارا کاکانژاد

Biography

معرفی محصولات

Products

سنجاقكها هميشه دو به دو بر روي نيزارها و بركه ها از اين سو به آن سو پرواز مي كنند. در واقع هميشه در بازي و شور و شعف هستند با ديده آنها انسان ناخودآگاه شاد و سرخوش مي شود. استفاده ي مينيمال از آناتومي پيچيده سنجاقك ها در اين اثر به نوعي هيجان بازي كودك درون را به نمايش مي گذارد.
انار ميوه ايست كه در فرهنگ ايران از اهميت خاصي برخوردار مي باشد بطوريكه تبديل به سنبل شب يلدا شده است. استفاده از ياقوت قرمز در دل انار بعنوان دانه و در تاج انار بعنوان گل انار اين اثر را تبديل به قطعه جواهري با اصالت ايراني كرده است
جنگندگي، ظرافت، ذكاوت و جسارت با خطوطي سنگين و تيز در عين حال زيبا و فريبنده در اينكار به نمايش درآمده است تا نمايانگر شجاعت اولين پهلوان زن ايران زمين باشد.
انار ميوه ايست كه در فرهنگ ايران از اهميت خاصي برخوردار مي باشد بطوريكه تبديل به سنبل شب يلدا شده است. استفاده از ياقوت قرمز در دل انار بعنوان دانه و در تاج انار بعنوان گل انار اين اثر را تبديل به قطعه جواهري با اصالت ايراني كرده است
جنگندگي، ظرافت، ذكاوت و جسارت با خطوطي سنگين و تيز در عين حال زيبا و فريبنده در اينكار به نمايش درآمده است تا نمايانگر شجاعت اولين پهلوان زن ايران زمين باشد.
انار ميوه ايست كه در فرهنگ ايران از اهميت خاصي برخوردار مي باشد بطوريكه تبديل به سنبل شب يلدا شده است. استفاده از ياقوت قرمز در دل انار بعنوان دانه و در تاج انار بعنوان گل انار اين اثر را تبديل به قطعه جواهري با اصالت ايراني كرده است
آذربُرزين مهر نام يكي از سه آتشكده ي باستاني پيش از اسلام در دوره ساسانيان بر فراز كوه ريوند خراسان و مخصوص كشاورزان بوده است. در اين اثر از فرم دانه ي غلات و برگ گياهان بيشتر استفاده شده است و رنگ سبز تورمالين حكايت از سبزي و آباداني خلق شده به دست كشاورزان است.
ميسان، ستاره اي درخشنده در صورت فلكي جوزا ست. رشته اي از برليانهاي درخشان، از سنگ خاص تورمالين كه بيشتر شبيه سنگهاي آسمانيست محافظت مي كنند. تورمالين استفاده شده در اين اثر به دليل خطوط طبيعي درون خود بسيار بسيار منحصربفرد بوده و هرگز مشابه آن پيدا نخواهد شد. لذا شايسته است كه در كمربندي الماس نشان نگهداري و محافظت شود.
قطرات بزرگ و كوچك باران وقتي فرود مي آيند زمزمهاي دلچسب و روح انگيز سرميدهند كه دل هر شنونده اي را با خود مي برد. هر قطره با خود آباداني و زندگي و شادي به ارمغان ميآورد. نگاه كردن به قطرات نامتقارن و جواهرنشان اين انگشتر خاطرهاي خوشآيند از باران بهاري در دلها زنده مي كند.
رودابه دخترك زيباروي مهراب كابلي كه دل به عشق زال دستان سپرده پس از كشمكشهاي فراوان به كام دل مي رسد و آبستن رستم مي شود. در اين انگشتر رودابه در مقام ملكه اي زيبا و جواهرنشان، آبستن رستمي است از جوهر زال با طالعي بلند.
تانسو به معني شبنم صبحگاهيست. سري آويزهاي كريسمس همه برگرفته از شكل هندسي و واقعي دانه هاي برف ميباشند
هر كجا هستم باشم
آسمان مال من است
پنجره ، فكر، هوا، عشق، زمين مال من است.
فيروزبخت: (يروز بخت) آنكه بخت با او موافق است. موفق. كامياب و پيروز
آبان: نام ايزد نگهبان آب در آيين زرتشتي آب مايهي حيات و آبادنيست و در فرهنگ ما از اهميت خاصي برخوردار است. در اين آويز عنصر آب (يكي از چهار عنصر اصلي طبيعت) در قالب سه عنصر ديگر در حالتي نامتقارن، شرايطي امن و متوازن براي انسان (موجودي با ٥ حس(٥ الماس)) بوجود آورده است.
فيروزبخت: (يروز بخت) آنكه بخت با او موافق است. موفق. كامياب و پيروز
پينار به معني چشمه
سنگ توپاز در قلب آويز به مثابهي چشمهاي جوشان طراوت و پاكي به اطراف خود هديه مي دهد.
آبشار طلايي نام گلي است بدون خار با برگهاي هميشه سبز كه تنها در ارديبهشت ماه گل مي دهد. گلها بنا به ماهيت لطيف و زيبا خود همواره بهترين منبع الهام براي آثار هنري و زينتي هستند و دو خصيصه ي متفاوت اين گل آن را تبديل به بهترين هديه براي آنكه دوستش داريم مي كند.
آگرين به معناي آتشين، آذرين (در كردي) و كنايه از آدم بسيار شجاع و پركار است. تنها انسان شجاع با اراده اي آهنين مي تواند به پشتوانه ي خودآگاهي و خودشناسي، همچون پروانه از پيله ي خود دوباره متولد شود و در فضايي به ظاهر ناموزون و نامتقارن در تعادل قرار گيرد 
عشق جانان، آتش است و جان من پروانه اي
منتش بر جان من ، كز عشق او جانم بسوخت
بي پروايي پروانه در راه وصال شمع هميشه مورد توجه شعرا و هنرمندان بوده و هست. 
من خراب نگه نرگس شهلاي توام
بيخود از بادهي جام و مي ميناي توام 
ظرافت و لطافت گلها هميشه منبع الهامي براي خلق زيباييهاست
در اين انگشتر ساخت گلبرگها نيازمند ظرافت در طراحي و دقت در اجراست و به نوعي در اين اثر قدرت و توانمندي اجرايي به نمايش درآمده است 
شاخه ي درخت زيتون سمبل صلح و آرامش با رنگ سفيد بهترين نشانه براي آنانكه به دنبال صلح و امنيت و آسايش هستند
هارموني، نظم، تقارن و توازن از خصوصيات شعر، معماري و هنر ايراني- اسلامي است كه به وضوح در آثار هنرمندان ايراني ديده مي شود. در آويز خاتم با الهام از صنايع دستي و كاشيكاري بناهاي تاريخي اصفهان، خطوط اسليمي زرين بر دل سنگ سياه اونيكس قرار گرفته است.
مدل آفتاب به شكلي طراحي و ساخته شده است كه با وجود عدم استفاده از جواهر و سنگهاي قيمتي، درخشش و جذابيت خاصي دارد. استفاده از خطوط اسليمي كه مشخصه ي اصلي هنر ايرانيست به اين مدل هويتي خاص مي بخشد.
آتوسا نام دختر كوروش و مادر خشايارشاه بوده و از قدرتمندترين و موفق ترين شهبانوهاي ايران باستان به حساب مي آيد. در لغت به معناي خوش اندام و در ادبيات باستان به معناي درخشان و تابان است. در اين اثر سنگ آتشين گارنت با نشستن بر بلنداي زبانه هاي آتش مقتدرانه آن را كنترل و شعله ها و شراره هاي آتش را به پايين هدايت مي كند و مطمئن بر سينه مي نشيند